יום רביעי, 6 באוקטובר 2010

פרשת "נח"

פרשת שבוע

 

"...נח איש צדיק תמים היה בדורותיו..." (בראשית ו'/ט'). 

 

על פסוק זה אומר רש"י: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום". נח קיים את ציווי ה' אך לא הפיץ אותם ברבים. שהרי 120 שנה בנה את התיבה והיו ניגשים אליו אנשים ושואלים לפשר מעשיו, ענה להם נח שהקב"ה מביא מבול על העולם, אולי ישובו בתשובה. נח - בשונה מאברהם - לא קרב את האנשים לאמונה בבורא, אלא היה עסוק בעצמו, דאג לסביבתו הקרובה, ורק מי שהתעניין ושאל - קיבל ממנו את המידע.

מוסיף הרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל משך חכמה, המצטט את מדרש רבה: "אמר רבי ברכיה: חביב משה מנח, נח משנקרא 'איש צדיק' נקרא 'איש אדמה'. אבל משה משנקרא 'איש מצרי' נקרא 'איש האלהים'..." (מדרש רבה בראשית ל'/ט'). יש שתי דרכים לעבודת ה' - יש המייחד עצמו ומתבודד בעבודת ה' ויש מי שעוסק בצרכי ציבור ומבטל עצמו למען הכלל. ניתן היה לחשוב שנח המתבודד יעלה מעלה מעלה, אלא שנח לא הוכיח את בני דורו, לכן אמרו עליו שאף היה ראוי לכליה. נח שבתחילה נאמר עליו "איש צדיק" התדרדר לדרגת "איש אדמה" ואילו משה שבתחילה נקרא "איש מצרי" עלה בדרגתו ונקרא בהמשך "איש האלוקים". זאת, משום שמסר עצמו על ישראל בהריגת המצרי ובהמשך בדאגתו והנהגתו את העם בדרך ה' - הגיע לתכלית השלימות. משה, בכל עשייתו, דאג לעם ישראל, עיצב את דמותו והיה האב הרוחני לבנייתו כעם. זאת בתקופה קשה ביותר, כשיצאו מעבדות לחרות והיה צורך להחדיר בהם עול מצוות בקבלת התורה ועבודת ה' מתוך יראה ואהבה. בכל פעם שעם ישראל נפל ברוחו ואיבד עשתונותיו היה משה הסנגור הגדול שדאג להחזירם בתשובה.

יש זמנים שחשוב להיות כמו נח, שטוב להיות בתיבה, להתבודד ולהתעצם מבחינה תורנית לבד, כדי להגביר תורה ולשמור עליה מפני גורמים זרים הרוצים להכחידנו. אך תמיד צריך לפתוח את "חלון התיבה" - הצוהר - כדי לראות האם הגיע הזמן לצאת מן התיבה אל הארץ שהיא המקום הטבעי שלנו. הפתיחות חייבת להנחות אותנו בדרכנו, הארץ מכילה אנשים שאותם צריך להנחות , להוביל ולהגביר תורה, לא רק לעצמך-לטובתך, אלא למען הבריות. יש ליצור חברה מאוחדת בעשיה ובאמונה בצדקת הדרך, על פי תורת ישראל.

הציבור בכללותו מצפה למנהיגים, למובילי הדור שבתפקידם ירגישו חובה לראות את המרחב כולו ולא רק את עצמם, שישפיעו על אחרים, על חברים על הציבור כולו - כמנהיגים אמיתיים. עליהם להנחות את העם בדרך בה ילכו עם מידות טובות, לשלב דרך ארץ עם תורה ולהיות שותפים לעשיית הכלל, גם אם הדבר פוגע בקידומם והתפתחותם האישית. "וכל העוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקב"ה ישלם שכרם".

 

ד"ר יחיאל שרמן

 

 

 

משלי שלמה

 

"רָשָׁע עֹשֶׂה פְעֻלַּת שָׁקֶר, וְזֹרֵעַ צְדָקָה שֶׂכֶר אֱמֶת. כֵּן צְדָקָה לְחַיִּים, וּמְרַדֵּף רָעָה לְמוֹתוֹ. תּוֹעֲבַת ה' עִקְּשֵׁי לֵב, וּרְצוֹנוֹ תְּמִימֵי דָרֶךְ. יָד לְיָד לֹא יִנָּקֶה רָּע, וְזֶרַע צַדִּיקִים נִמְלָט. נֶזֶם זָהָב בְּאַף חֲזִיר, אִשָּׁה יָפָה וְסָרַת טָעַם". (משלי י"א/יח'-כב')

 

"רשע עושה פעולת שקר וזורע צדקה שכר אמת" - הרשע, שמעשיו הם שקר ומרמה, שכר מעשיו הוא שכר של שקר. לעומתו, הזורע שדהו - המשקיע ועמל כדי להשיג דברים באמונה ויושר מתוך צדק, שכרו הוא שכר אמיתי בעבור עמלו.

"כן צדקה לחיים ומרדף רעה למותו" - השכר האמיתי בעולם ניתן על כל מעשה שנעשה בצדק וביושר, ומביא לעושה חיים טובים. בניגוד לכך, כל הרודף אחר מעשי מרמה מביא למותו הרוחני והפיזי.

"תועבת ה' עיקשי לב ורצונו תמימי דרך" - אחד הדברים שה' מתעב בעולם זה את עיקשי הלב שמחשבתם מעוקמת מדרך הישר והם אינם ישרים. אולם ה' רוצה בעולם את תמימי הדרך, הישרים והאמיתיים,  ההולכים בדרך הישר.

"יד ליד לא ינקה רע וזרע צדיקים נמלט" - בפסוק זה מודגשת מעלתם של צאצאי הצדיקים. בשבועה, באמצעות לחיצת יד, ברור ש"לא ינקה רע" - הרשע לא יצא נקי מבלי להיענש על חטאיו, כאשר גם זרעו - צאצאיו, יענשו על חטאיו. אולם צאצאי אנשי הצדק והיושר, ימלטו מן הרעה - ינצלו בזכות אבותיהם.

"נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם" - לפנינו תקבולת משלימה המדגישה שהיופי לא תמיד קובע וניכר. כמו נזם זהב - טבעת נאה לקישוט האוזן והאף אשר תושם באף חזיר - באפו של בעל החיים המתועב המהווה את הסמל הקלאסי לבעל חיים לא כשר. כך אין ערך ליופיה החיצוני של אשה אם היא חסרת תבונה ומעשים טובים.

 

מסקנה: השכר האמיתי בעולם הוא עבור עמל שנעשה מתוך אמינות, צדק ויושר. ה' רוצה שהאנשים יהיו ישרים ואמיתיים, תמימי דרך - ההולכים בדרך הישר. המעשים הטובים הם הדבר החשוב בחיים והם מביאים ברכה לעושיהם ולצאצאיהם. יופי הוא דבר חשוב, אסטטי ורצוי, אך לא העיקר. חשיבה נבונה ונכונה מוליכה את האדם לעיקר - למעשים טובים.

 

ד"ר אברהם גוטליב

המרכז ללימודי יסוד ביהדות

אוניברסיטת "בר-אילן"


"חוויית השבוע" מוגש ע"י "החוויה היהודית" הפועלת להעמקת ערכי היהדות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

ילדים יקרים!
אתם מוזמנים לשתף אותנו בחווייתכם מקריאת עלונים אלו.

לפרטים ומידע נוסף – פנו אלינו! טל': 04-8450235, פקס': 04-8452788

מופעל ע"י "החוויה היהודית" הפועלת להעמקת ערכי היהדות

הרב אבינר